Bistro

Bistro är ett klassikt kök med inspiration från restaurangvärlden. Den släta träluckan ger en modern känsla till köket som har rejäla ytor för olika typer av arbete.

Tibrokök

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om Bistro.

Tibrokök

Bistro är ett klassikt kök med inspiration från restaurangvärlden. Den släta träluckan ger en modern känsla till köket som har rejäla ytor för olika typer av arbete.

Tibrokök

På de nästa tre sidorna kan du läsa om vilka luckor, vitrinutföranden, stommar och lådor som hör till denna stil.

Tibrokök

I tabellerna ser du i vilka utföranden du kan få Bistros stommar och lådor/vagnar.

Tibrokök

Du kan få samtliga luckmodeller i vitrinutförande som stilmässigt stämmer med den luckmodell du valt. Den vitrin som är markerad med mörk färg är den som finns till Bistro. Vitrinskåpen faneras och ytbehandlas invändigt.