Anno

Anno är ett helt nytt men på samma gång mycket gammalt kök. Köksstilen togs fram i slutet av 1800-talet. Den gamla hantverksmässiga charmen finns kvar, mycket tack vare de många vackra detaljerna. Detta romantiska kök kan vara beläget såväl ute i skärgården som i en skånelänga.

Tibrokök

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om Anno.

Tibrokök

Anno är ett helt nytt men på samma gång mycket gammalt kök. Köksstilen togs fram i slutet av 1800-talet. Den gamla hantverksmässiga charmen finns kvar, mycket tack vare de många vackra detaljerna. Detta romantiska kök kan vara beläget såväl ute i skärgården som i en skånelänga.

Tibrokök

Sittbänken var vanlig i den tidens kök.
Det klassiska kallskafferiet har i Anno moderniserats med varsam hand. Bland annat har det utrustats med LED-belysning

Tibrokök

Träslaget är ask, som är hård, tålig och har en vackert markerad ådring som syns väl även efter att träet har målats. Handmålade detaljer och den framdragna och varsamt utskurna sockeln tar tillsammans fram känslan från förr.

Tibrokök

Den tidstypiska tallrikshyllan.

Tibrokök

Handmålade detaljer tar fram känslan från förr.

Tibrokök

Den praktiska porslinshyllan har förfinats, men försiktigt så den fortfarande passar in i stilen.

Tibrokök

Innanförliggande luckor och smarta lösningar.

Tibrokök

Inspirationsbild för Anno.
Vill du göra ett eget inspirationskollage och se vilken köksstil som är du?
Gör en moodboard >

Tibrokök

På de nästa tre sidorna kan du läsa om vilka luckor, vitrinutföranden, stommar och lådor som hör till denna stil.

Tibrokök

I tabellerna ser du i vilka utföranden du kan få Annos stommar och lådor/vagnar.

Tibrokök

Annos luckor tillverkas i askfaner. Asken har en vacker och karaktäristisk ådring som syns väl, trots att luckorna målas med en täckande färg, vilket ger ett målat kök med mycket träkänsla. Anno finns i tre utvalda kulörer samt att man kan välja färg ur NCS-skalan som omfattar mer än 2000 kulörer.

Tibrokök

Du kan få samtliga luckmodeller i vitrinutförande som stilmässigt stämmer med den luckmodell du valt. De vitriner som är markerade med mörk färg är de som finns till Anno. Vitrinskåpen faneras och ytbehandlas invändigt. Välj mellan antikt, frostat eller klart glas.