Ängö

Anno är ett helt nytt men på samma gång mycket gammalt kök. Köksstilen togs fram i slutet av 1800-talet. Den gamla hantverksmässiga charmen finns kvar, mycket tack vare de många vackra detaljerna. Detta romantiska kök kan vara beläget såväl ute i skärgården som i en skånelänga.

Tibrokök

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om Ängö.

Tibrokök

Ängö är ett helt nytt men på samma gång mycket gammalt kök. Köksstilen togs fram i slutet av 1800-talet. Den gamla hantverksmässiga charmen finns kvar, mycket tack vare de många vackra detaljerna. Detta romantiska kök kan vara beläget såväl ute i skärgården som i en skånelänga.

Tibrokök

Sittbänken var vanlig i den tidens kök.
Det klassiska kallskafferiet har i Ängö moderniserats med varsam hand. Bland annat har det utrustats med LED-belysning

Tibrokök

Träslaget är ask, som är hård, tålig och har en vackert markerad ådring som syns väl även efter att träet har målats. Handmålade detaljer och den framdragna och varsamt utskurna sockeln tar tillsammans fram känslan från förr.

Tibrokök

Den tidstypiska tallrikshyllan.

Tibrokök

Handmålade detaljer tar fram känslan från förr.

Tibrokök

Den praktiska porslinshyllan har förfinats, men försiktigt så den fortfarande passar in i stilen.

Tibrokök

Innanförliggande luckor och smarta lösningar.

Tibrokök

Inspirationsbild för Ängö.

Tibrokök

På de nästa tre sidorna kan du läsa om vilka luckor, vitrinutföranden, stommar och lådor som hör till denna stil.

Tibrokök

I tabellerna ser du i vilka utföranden du kan få Ängös stommar och lådor/vagnar.

Tibrokök

Ängös luckor tillverkas i askfaner. Asken har en vacker och karaktäristisk ådring som syns väl, trots att luckorna målas med en täckande färg, vilket ger ett målat kök med mycket träkänsla. Ängö finns i 13 utvalda kulörer samt att man kan välja färg ur NCS-skalan som omfattar mer än 2000 kulörer.

Tibrokök

Du kan få samtliga luckmodeller i vitrinutförande som stilmässigt stämmer med den luckmodell du valt. De vitriner som är markerade med mörk färg är de som finns till Ängö. Vitrinskåpen faneras och ytbehandlas invändigt. Välj mellan antikt, frostat, armerat eller klart glas.